Sint Sebastiaan Gilde Oss

 • Welkom

  op de site van het schuttersgilde van de stad Oss

 • 24 juni, Gildedag kring Hoge Schuts

  De jaarlijkse gildedag van gildekring Hoge Schuts wordt dit jaar gehouden bij ons gilde. Dan heten wij alle deelnemers van de dertien aangesloten gilden van harte welkom in Oss, het centrum van het Maasland. Het motto van deze dag is: ‘Feest van verbinden’. Dat feest zal behoudens de gildemis om 10.00 uur in de H. Hartkerk aan de Kromstraat  geheel plaats vinden in het wijkpark Elzenhoek, in de wijk Ruwaard. Daar wordt op zondag 24 juni aangesloten bij het Midzomer festival, een jaarlijkse ontmoeting voor wijkbewoners met tal van activiteiten.  Door mede gebruik te maken van de aanwezige accommodaties, waaronder een grote tent, werd het voor ons gilde ook financieel haalbaar. Veder zijn wij dankbaar voor de sponsoring die we van diverse kanten mochten ontvangen. Onze reserves waren n.l. vorig jaar grotendeels opgegaan aan de verhuizing en de nieuwbouw.   De organisatie van deze dag is een enorme opgave voor een gilde en zeker voor het onze. Gelukkig hebben  we ondersteuning gekregen van enkele andere gilden en de diverse commissies. Zonder hen zo het organisatorisch niet goed mogelijk zijn geweest.
  Op zaterdagmiddag sluit het gilde met enkele workshops aan op de activiteiten voor de jeugd.

  Verdere informatie over het programma, bereikbaarheid etc. zijn te vinden op de centrale website: Kringdag Hoge Schuts of klik hier

 • 19 juni, jeu de boules Hoge Schuts

  De vierde speeldag van de jeu de boules competitie van de Hoge Schuts wordt gehouden op ons gildeterrein, Huizenbeemdweg 11. Er worden drie wedstrijden gespeeld met een kleine dertig tripletten. Naast de vier aanwezige verharde banen worden er nog een aantal banen op het gras uitgezet. De aanvang is om 19.00 uur.
  Wegens een gemeentelijke verordening is het niet toegestaan te parkeren op het zandpad naar het gildeterrein.  Parkeren voor deelnemers en bezoekers is op de ponywei aan de Ussenstraat, tegenover nr 130. Vandaar is het slechts enkele minuten lopen naar de banen.

 • Gemeentekoning gemeente Oss 2018

  Het jaarlijkse Gemeentekoningschieten van de Osse gilden werd gehouden  op 24 september in Ravenstein. Burgemeester Wobine Buis opende met een goed schot de wedstrijd. Er deden 34 schutters aan mee. De vogel viel met het 193e rake schot. Winnaar werd Alex Buren van het Sint Lambertusgilde in Maren-Kessel.

 • Open dag

  Op 22 april konden buurtbewoners en andere belangstellenden een kijkje nemen op onze gildelocatie. In de gildekamer was een fotopresentatie en een kleine expositie van gildeattributen. Bovendien werd daar koffie en thee geschonken voor de  bezoekers. Op het buitenterrein werd de middag geopend met een kanonschot, afgevuurd door het Osse 2e kamerlid René Peters. Men kon jeu-de-boules spelen en met kruisboogschieten kennis maken. Als bijzondere activiteit was er een goed bezochte demonstratie handboogschieten met veel gelegenheid om ook zelf te schieten. Het gilde kon veel belangstellenden verwelkomen op deze fraaie zondagmiddag. Ook enkele bezoekers  melde zich aan als belangstellende voor gildeactiviteiten.

 • Het gilde in de 2e kamer

  Op 10 april bracht een groep gildeleden uit Oss en Geffen een bezoek aan de 2e Kamer. Kamerlid René Peters had hen daarvoor uitgenodigd. De Osse bezoekers in hun gildetenue trokken flink wat bekijks op het Binnenhof. Ze lieten zich uitgebreid informeren over de gang van zaken in het parlement en hoorden ook hoe het er achter de schermen in het gebouw aan toe kan gaan. Er gebeurd heel wat meer dan we via TV zien krijgen. Natuurlijk moest een foto het bezoek vastleggen.

 • Opening gildehuis

  Met het afvuren van een kanonschot door wethouder Frank den Brok werd op 11 november j.l. het nieuwe onderkomen van het Osse gilde geopend. Na twaalf jaar tijdelijk verblijf aan de Spitsbergerweg en negen jaar intensief overleg met de gemeente heeft het gilde een nieuwe stek gevonden in wijkpark de Strepen. Aan de rand van het park is met medewerking van de gemeente een uit units bestaand gebouw neergezet. Hoofdman Hans Pennings lichtte in zijn welkomswoordje toe dat de opening vervroegd werd om zeker te zijn dat de wethouder den Brok de opening kon verrichten.
  Het gebouw is klaar, jeu de boules banen zijn aangelegd en drie bomen voor het kruisboogschieten zijn geplaatst. Vanwege de naderende winter is de verdere inrichting van het terrein (egaliseren en gras zaaien) uitgesteld tot na de winter. Kapelaan Willem Renders verrichtte de inzegening. Beschermvrouw Aleida van den Heuvel wenste het gilde ook een goede toekomst toe met het nieuwe gildehuis. Een grote groep genodigden, waaronder veel vertegenwoordigers van de andere gilden uit Oss en van de Hoge Schuts alsmede vrijwilligers en vrienden toonden hun belangstelling. De bedoeling is om voor buurtbewoners en andere belangstellenden in het voorjaar op Sint Jorisdag een open dag te organiseren.

  Foto’s van deze middag zijn te zien via het tabblad foto’s in de linkerkolom van het Hoofdmenu op het openingsscherm.