Sint Sebastiaan Gilde Oss

 • Welkom

  op de site van het schuttersgilde van de stad Oss

 • Geen Kermiskoningschieten op 19 augustus

  Het traditionele Kermiskoningschieten zal dit jaar niet op Kermiszondag worden gehouden.
  Het gilde neemt dan deel aan het driedaagse Europees Schutterstreffen in Neer, gemeente Leudal.
  Mogelijk dat het evenement alsnog op een andere datum wordt gehouden.

   

 • Gildedag kring Hoge Schuts

  Het gilde had de eer om de jaarlijkse gildedag van gildekring Hoge Schuts te organiseren. Wel een eer maar ook een hele opgave die zonder de medewerking van de technische commissies van Hoge Schuts niet haalbaar is. Gezien het kleine aantal beschikbare leden werd ook door de gilden van Geffen en Nistelrode hand- en spandiensten verleend voor enkele wedstrijdonderdelen. In de optocht verleende het St. Lambertusgilde uit Huisseling assistentie. Voor al deze hulp zijn wij zeer dankbaar, zonder dat waren wij niet in staat geweest een mooie gildedag te organiseren.
  Bij de voorbereiding van de dag werd al snel aansluiting gezocht bij een reeds vastliggend evenement en dat was het Midzomerfestival in wijkpark Elzenhoek in de wijk Ruwaard. Het bleek dat we niet alleen van reeds geplande faciliteiten gebruik konden maken, hetgeen de kosten aanzienlijk drukte, maar ook elkaar konden versterken. Dat blijkt ook uit het moto van de dag: ‘Feest van verbinden’. Daarmede waren we echter nog lang niet uit de kosten. De royale medewerking van de gemeente en de steun van diverse sponsoren, waren daarvoor onontbeerlijk.

  Zaterdag ’s middags, 23 juni, deed het gilde met vendelen, trommen en jeu de boules mee aan de workshops voor de jeugd. De gildedag zelf, ’s zondags, begon om 10.00 uur met een gildemis in de Heilig Hartkerk. De lunch met Erewijn was in het Huis van de Wijk, in de nabijheid van het wijkpark. Een korte optocht van de gilden door de wijk bracht de gilden naar het feestterrein. Daar werd onder grote belangstelling het defilé en de massale opmars gehouden. In haar openingstoespraak liet burgemeester Wobine Buijs haar warme belangstelling voor de gilden blijken. Na het Wilhelmus, gespeeld door leden van stadsharmonie KVA aangevuld met leden van het Maaslands Senioren Orkest, volgde de massale vendelgroet.  Daarna was het afmars en gingen de wedstrijden van start.  Het weer was heel goed, zon en bewolking met een gematigde temperatuur.

  Veel belangstelling trok het ringsteken, de afsluiting van het wedstrijdgedeelte. Rond 18.00 uur kon de prijsuitreiking beginnen, die overigens voorspoedig verliep door de deelnemers per discipline gelijktijdig op het podium te roepen.
  Ons jeugdlid Denise van den Hurk was de enige die aan de wedstrijden kon deelnemen; zij deed dat met succes. Ze werd tweede bij het trommen jeugd en eerste (met zilver) bij het kruisboogschieten voor de jeugd.-

  Voor de verdere uitslagen zie de  centrale website: Kringdag Hoge Schuts of klik hier.

  Daar staan ook veel foto’s van deze dag.

   

   

   

  N.B. In de rubriek foto’s en films op deze website vind je in de linker kolom enkele videofilmpjes, m.n. van de optocht, de standaardruiters en de massale opmars gemaakt.

 • Jeu de boules, Hoge Schuts

  De vierde speeldag van de jeu de boules competitie van de Hoge Schuts op 19 juni is succesvol verlopen. Er waren in aanvulling op de 4 harde banen 10 extra banen uitgezet op het gras, zodat er 28 teams konden spelen. Tevoren waren de grootste oneffenheden in het gras weggewerkt zodat het bespeelbaar was gemaakt. Het weer werkte verder goed mee, droog en bewolkt met een aangename temperatuur, zodat alle partijen vlot gespeeld konden worden. Voor het parkeren was een nabij gelegen weiland beschikbaar zodat dat geen problemen heeft opgeleverd.

 • Roland Kerssemakers, 25 jaar priester

  Op 10 juni j.l. heeft het gilde samen met het St. Jorisgilde uit Hoogeloon het zilveren priesterfeest van Roland Kerssemakers opgeluisterd. Roland is de pastoor van de St. Willibrodusparochie en ere-deken van het gilde uit Hoogeloon.  In de Eucharistieviering van 10.00 uur ging hij voor. Na de viering werd de vendelgroet gebracht door Daan van Huijgevoort uit Hoogeloon. In het parochiecentrum volgde daarna een druk bezochte receptie. Voor ons gilde was het verblijf maar kort vanwege de deelname aan het Gemeentekoningschieten in Huisseling.

   

   

 • Gemeentekoning Oss 2018

  Het jaarlijkse Gemeentekoningschieten van de Osse gilden werd gehouden  op 10 juni in Huisseling bij het Sint lambertusgilde. Burgemeester Wobine Buis opende met een goed schot de wedstrijd. Er deden 34 schutters aan mee. De vogel bleek echter te sterk voor de lichte boog, zodat een zwaardere boog ingezet moest worden. Deze raakte echter na enige tijd defect, maar de vogel was toe al zeer verzwakt. Uiteindelijk was het Tom Neve van het Huisselings gilde die de vogel naar beneden haalde.

 • Open dag

  Op 22 april konden buurtbewoners en andere belangstellenden een kijkje nemen op onze gildelocatie. In de gildekamer was een fotopresentatie en een kleine expositie van gildeattributen. Bovendien werd daar koffie en thee geschonken voor de  bezoekers. Op het buitenterrein werd de middag geopend met een kanonschot, afgevuurd door het Osse 2e kamerlid René Peters. Men kon jeu-de-boules spelen en met kruisboogschieten kennis maken. Als bijzondere activiteit was er een goed bezochte demonstratie handboogschieten met veel gelegenheid om ook zelf te schieten. Het gilde kon veel belangstellenden verwelkomen op deze fraaie zondagmiddag. Ook enkele bezoekers  melde zich aan als belangstellende voor gildeactiviteiten.