Sint Sebastiaan Gilde Oss

 • Welkom

  op de site van het schuttersgilde van de stad Oss

 • Opening gildehuis

  Met het afvuren van een kanonschot door wethouder Frank den Brok werd op 11 november j.l. het nieuwe onderkomen van het Osse gilde geopend. Na twaalf jaar tijdelijk verblijf aan de Spitsbergerweg en negen jaar intensief overleg met de gemeente heeft het gilde een nieuwe stek gevonden in wijkpark de Strepen. Aan de rand van het park is met medewerking van de gemeente een uit units bestaand gebouw neergezet. Hoofdman Hans Pennings lichtte in zijn welkomswoordje toe dat de opening vervroegd werd om zeker te zijn dat de wethouder den Brok de opening kon verrichten.
  Het gebouw is klaar, jeu de boules banen zijn aangelegd en drie bomen voor het kruisboogschieten zijn geplaatst. Vanwege de naderende winter is de verdere inrichting van het terrein (egaliseren en gras zaaien) uitgesteld tot na de winter. Kapelaan Willem Renders verrichtte de inzegening. Beschermvrouw Aleida van den Heuvel wenste het gilde ook een goede toekomst toe met het nieuwe gildehuis. Een grote groep genodigden, waaronder veel vertegenwoordigers van de andere gilden uit Oss en van de Hoge Schuts alsmede vrijwilligers en vrienden toonden hun belangstelling. De bedoeling is om voor buurtbewoners en andere belangstellenden in het voorjaar op Sint Jorisdag een open dag te organiseren.

  Foto’s van deze middag zijn te zien via het tabblad foto’s in de linkerkolom van het Hoofdmenu op het openingsscherm.

   

 • Gemeentekoning Oss 2017

  Het jaarlijkse Gemeentekoningschieten van de Osse gilden werd gehouden  op 24 september in Ravenstein.
  Winnaar werd Alex Buren van het Sint Lambertusgilde in Maren-Kessel.

   

 • Feestweek Ministerhof, Ruwaard

  De feestweek van verzorgings- centrum de Ministerhof in de Ruwaard te Oss werd op 18 september geopend met de komst van ‘prinses Beatrix’. Zij werd ontvangen door de bewoners en het gilde. Na een toespraak van de ‘prinses’ was de openingsdaad het kanon afschieten, zie de foto. In de feesttent werd daarna nog een koffie gedronken onder begeleiding van vrolijke feestmuziek.

   

   

   

   

 • Landjuweel Soest

   

  Op 3 september, de laatste dag van het Soester Landjuweel, werd voor de Brabantse gilden een Brabants Landjuweel georganiseerd dat stond onder auspiciën van de NBFS. Voor ruim 120 gilden werd een groots  feest georganiseerd dat in alle opzichten succesvol was.
  De dag was voor ons heel succesvol wat de wedstrijdresultaten betreft. Denise van den Hurk werd winnaar in de jeugdklasse kruisboog op wip.   De tamboergroep met Grietje van Schijndel, Denise en Mariska van den Hurk en Hans Pennings behaalde een eerste prijs bij het groepstrommen klasse C. Tenslotte werden de leden van het jeu de boulesteam met Jos van Schijndel, Nol van Vliet en Guus de Jong met de tweede prijs Heerboeren van Soest.

 • Kermiskoning 2017

  Op kermiszondag 20 augustus werd op onze nieuwe locatie in de Strepen voor de dertiende weer het schieten op de Kermisvogel gehouden. Het was het eerste evenement op deze prachtige stek. Slechts een vijftal deelnemers gingen de strijd aan. Dat betekende wel dat ze echt flink aan de bak moesten. Na ruim twee uur in de zeventiende ronde wist Peter van den Hurk met het 36e rake schot de vogel het ‘genadeschot’ te geven. Als winnaar werd een vendelhulde gebracht door Ad zijn schoonvader die begeleid werd door twee tamboers waaronder Mariska zijn vrouw. Het werd zo een leuk familiegebeuren. Het evenement trok dank zij het fraaie weer aardig wat belangstellenden, die kennis wilden maken met de nieuwe gebruikers van het oude ponyterrein.
  Een gezellige barbecue van de gildeleden met partners besloot volgens de traditie deze dag.

 • Successen tamboers in Veghel

  Op de Hoge Schuts gildedag in Veghel, 29 mei j.l., hebben de tamboers van het gilde goed getamboerd. Denise van den Hurk behaalde de 2e prijs in de klasse jeugd groot. Grietje van Schijndel won de 1e prijs in de Ereklasse. Bij het groepstrommen klasse B behaalden de groep bestaande uit Denise, Grietje met Mariska van den Hurk en Hans Pennings de eerste plaats. Deze goed georganiseerde dag was mede door het prachtige weer zeer geslaagd.